شاهکار غواص ها(به یادشهیدان عملیات والفجر8)
ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: شا هکارغواص ها ، والفجر8

مادر جنگ دوبار از اروندرودگذشتیم ،یک باردر بهمن 64،وباردوم دردی ماه 65عملیات والفجر8(بهمن64)یکی ازپیروزمندانه ترین عملیات های دفاع مقدس است.محل وزمان وچگونگی عملیات تا یک ماه قبل از عملیات از همه کس مخفی بود،حتی از فرمانده گردان ها،چه برسد به دشمن.اصلاعبور از رودخانه وحشی اروندبا هیچ منطق نظامی سازگار نبود برای همین هم بود که هیچ کس حتی بعثی هافکرش راهم نمی کردند که2000بسیجی نوجوان وجوان که چند ماه آموزش غواصی دیده بودند بتوانند عرض این مانع طبیعی را شنا کنندوفاو رابه تصرف خودشان در بیاورنداماباتلاش رزمندگان اسلام وامدادهای الهی این امر غیر ممکن،ممکن شد.شاهکار بسیجی های ما آ نقدر  که حتی دشمنان ما هم نتوانستنداز تحسین آنها خودداری کنند.

خوشترآن باشد که سردلبران       گفته آید در حدیث دیگران